Annullering

 

Tilbagekaldelsespolitik og tilbagekaldelsesformular

 

(1) Politik for Tilbagekaldelse

Forbrugere – en forbruger er enhver fysisk person, der indgår en retshandel med henblik på formål, der i overvejende grad hverken kan henføres til vedkommendes erhvervsmæssige virksomhed eller til sin selvstændige erhvervsmæssige virksomhed – kan tilbagekalde sin aftaleerklæring i tilfælde af aftaler mod betaling på følgende betingelser:

Politik for Tilbagekaldelse

Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden at give nogen grund.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra dagen for indgåelsen af kontrakten.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (Justlin Ltd. 10/2 Triq Lapsi, STJ 1267 St. Julians, Malta, e-mail: service@justlo.dk, telefon: +356 270 289 47 ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt via post, fax eller e-mail) om din beslutning om at trække dig ud af denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede model tilbagekaldelse formular til dette formål, som dog ikke er obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten inden udløbet af tilbagekaldelsesperioden.

Konsekvenser af Tilbagekaldelse

Hvis du tilbagekalder denne kontrakt, skal vi tilbagebetale dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostningerne (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringstype end den billigste standardlevering, der tilbydes af os), uden forsinkelse og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelsen om din tilbagekaldelse af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi de samme betalingsmidler, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet for denne tilbagebetaling.

Hvis du har anmodet om, at tjenesterne begynder i tilbagekaldelsesperioden, skal du betale os et rimeligt beløb svarende til den andel af tjenesterne, der allerede er leveret indtil det tidspunkt, hvor du underretter os om udøvelsen af fortrydelsesretten med hensyn til denne kontrakt sammenlignet med det samlede omfang af de tjenester, der er fastsat i kontrakten.

 

 

  1. Formular til tilbagekaldelse af model

 

Formular til tilbagekaldelse

Formular til tilbagekaldelse

(Hvis du ønsker at annullere kontrakten, bedes du udfylde og returnere denne formular).

- Til Justlin Ltd. 10/2 Triq Lapsi, STJ 1267 St Julians, Malta eller via e-mail til service@justlo.dk 

 

- Jeg/vi (*) tilbagekalder hermed den kontrakt, som jeg/os (*) har indgået om køb af følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelse (*)

 

- Købt den (*)/modtaget den (*)

- Forbrugerens navn

- Forbrugerens adresse

- Forbrugerens underskrift (kun i tilfælde af anmeldelse på papir)

- Dato

_______________

(*) Slet, hvor det ikke er uanvendeligt.